061-9519664

Tile & Glass Removal

TILE & GLASS REMOVAL (บริการรื้อถอนพื้นหญ้า , กระเบื้อง)

เรามุ่งเน้นที่จะนำเครื่องมือที่ทันสมัย เทคนิคเฉพาะทางจากช่างมืออาชีพนำมาดำเนินงานบริการรื้อถอนพื้นหญ้า , กระเบื้องเก่าของคุณ เพื่อเป็นการปรับสภาพ เตรียมความพร้อมสำหรับการลงพื้นหรือเทพื้นคอนกรีตพิมพล์ลายใหม่ให้กับพื้นที่ของคุณให้ตอบสนองความต้องการและคำนึกถึงความปลอดภัยของทรัพย์สินโดยรวมมากที่สุด เพื่องานต่อเติมบ้านหรือปูกระเบื้องใหม่อย่างไร้รอยต่อ จากทีมช่างมืออาชีพทีมเดียวกัน ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจได้มากกว่า การจ้างทีมรื้อถอนและทีมพื้นคอนกรีตแยกออกเป็นสองทีม

Scroll to Top