061-9519664

Concrete Pile

CONCRETE PILE (บริการลงเสาเข็มคอนกรีต)

พื้นฐานสำคัญสำหรับการสร้างสิ่งปลูกสร้าง เพื่อความมั่นคงและแข็งแรง การตอกหรือลงเสาเข็มคอนกรีตถือเป็นอีกส่วนที่เจ้าของสิ่งปลูกสร้างควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ทางเราใช้รถปั้นจั่นในการตอกเสาเข็มขนาดใหญ่ลงไปในดินในความลึกตามมาตรฐาน เป็นเทคนิกการก่อสร้างที่เป็นที่นิยมที่สุด ช่วยในการประหยัดงบและต้นทุนการก่อสร้าง อีกทั้งเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงในงานก่อสร้าง ซึ่งในการตอกเสาเข็มทุกครั้ง วิศวกรของเราจะทำการคำนวณการถ่ายน้ำหนักของโครงสร้างโดยรวม เน้นบริการที่ใส่ใจในความปลอดภัยของงานก่อสร้างมากที่สุด เนื่องจากการลงเสาเข็มคอนกรีต เป็นส่วนสำคัญที่เรามุ่งเน้นที่จะให้บริการที่คำนึงถึงความปลอดภัยมากที่สุด ซึ่งงานลงเสาเข็มเป็นงานที่เหมาะสำหรับงานโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างจำพวก บ้าน องค์กรธุรกิจ งานภาครัฐและเอกชน เพื่อความคงทนและรากฐานของงานก่อสร้างที่ดี ในส่วนนี้จึงทำให้เราสามารถมั่นใจได้เลยว่าบริการลงเสาเข็มคอนกรีตของเราสามารถตอบโจทย์ในเรื่องการสร้างโครงสร้างพื้นทานที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยมากที่สุด

Scroll to Top