061-9519664

Grand Ashlar Stone

Castle Stone คอนกรีตพิมพ์ลาย ที่มีการจัดวางในรูปแบบที่เป็นก้อน สร้างสรรค์ลวดลายบนผนังรั้วได้อย่างอยากหลาย
ห้อมรอมอารมณ์ความสุนทรีย์เข้ากับธรรมชาติไว้ที่บ้านได้อย่างลงตัว Castle Stone คอนกรีตพิมพ์ลาย มีลักษณะคล้ายก่อนอิฐ
ที่เข้าได้กับทุกขนาดพื้นที่

Scroll to Top