061-9519664

European Fan

European Fan คอนกรีตพิมพ์ลายสไตล์โรมัน บอกเล่าความคลาสสิคผ่านพื้นถนนในตัวบ้าน ด้วยลวดลายการปูพื้นที่มีที่มาจากทางตะวันตก หรือเรียกการปูคอนกรีตพิมพ์ลายประเภทนี้ว่าการปูพื้นแบบฟลอเรนซ์ ที่พบมากในประเทศอิตาลีหรือเบลเยี่ยมเท่านั้น เป็นคอนกรีตพิมพ์ลายที่มีคุณสมบัติในการยึดเหนี่ยวกับทุกการเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี

Scroll to Top